Coretan Online Ku

Senin, 20 Januari 2014

FENOMENA AYAT KURSI

Abi dan UmiFENOMENA AYAT KURSI
Ayat Kursi.jpg


Artinya :
Allah, tidak ada yang benar disembah hanya Dia yang Hidup dan Maha Kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidur, bagin Nya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yag boleh memberi syafaat kecuali denga izin Nya. Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan dibelakang mereka. Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit jua kecuali yang dikehendakki Nya. Lebih luas kerusinya darilangit dam bumi. Tidak susah bagi Nya memelihara keduanya. Ia maha Tinggi dan maha Besar.

Assalamualaikum Wr.Wb

 Segala puji hanya Milik Allah Rabb semesta alam, Shalawat dan Sallam semoga tercurah selalu kepada junjunan kita Nabiyullah Muhammad Sallallahu 'alaihi wassallam.

Di kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan judul untuk Artikel ini FENOMENA AYAT KURSI, menindak lanjuti rasa penasaran saya terhadap ayat Al-Quran yang satu ini, seperti kita tahu bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai Petunjuk ( Al-Huda ) , Kabar Gembira dan juga sebagai Peringatan  melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Tadi di atas kita sudah baca terjemahnya dari ayat Qursi ini, dan anda juga sudah bisa menyimpulkan maksud dari ayat itu.

Penasaran saya dengan ayat ini adalah, ? begitu sering nya saya mendengar ayat ini di lantunkan, di bacakan dalam kesempatan apa saja, salah satu contohnya adalah ketika kita Dzikir ba'da Shalat, Acara Tahlillan, dan acara Syukuran, yang intinya adalah ayat ini sering di baca di setiap kesempatan. bahkan Konon saya selalu mendengar buat para pejabat dan orang yang mau sukses di karir nya, ayat ini laris dibaca sebagai amalan wirid, yang bisa di baca sampai ratusan bahkan ribuat kali.

Bagaimana dengan pendapat anda ?
Dan saya pun Browsing di Internet hal apa yang menyebabkan ayat ini begitu Fenomenal, penelusuran pun akhirnya terjawab, saya menemukan keterangan tentang ayat ini di artikel Blogger, kemudian saya Copy Paste artikel itu di Blog saya ini, anda bisa baja keterangan ayat ini dan bisa memberikan komentar, apakah anda setuju atau tidak, atau mau menambahkan penemuan anda tentang ayat ini,

So, selamat Membaca :

Penjelasan:
Ayat Kursi diturunkan pada suatu malam selepas Hijrah. Menurut riwayat, ketika ayat kursi diturunkan disertai dengan beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, kerana kebesaran dan kemuliaannya.
Syaitan dan Iblis menjadi gempar kerana adanya suatu alamat yang menjadi perintang dalam perjuangan nya.
Rasulallah s.a.w segera memerintah kepada penulis alQuran iaitu Zaid bin Thabit agar segera menulisnya dan menyebarkannya.
Ada terdapat sembilan puluh lima buah hadis yang menjelaskan fazilat ayat kursi. Sebabnya ayat ini disebut ayat KURSI kerana di dalam nya terdapat perkataan KURSI, ertinya tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat.
Perlu di ingat, bukan yang di maksudkan dengan KURSI ini tempat duduk tuhan, tetapi adalah KURSI itu syiar atas kebesaran Tuhan.

Khasiat Ayat Kursi:
 1. Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.
 2. Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t.
 3. Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w.
 4. Syeikh Abul ‘Abas alBunni menerangkan: “Sesiapa membaca ayat Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka inysyaallah tuhan mencerdaskan akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.
 5. Sesiapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan sesiapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.
 6. Syeikh alBuni menerangkan: Sesiapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Tuhan akan memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala hajatnya, dam melapangkan fikiranyan, diluluskan rezekinya, dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.
 7. Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Tuhan mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.
 8. Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa, ia apabila masuk kerumahnya dibaca ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.
 9. Syeikh Buni menerangkan: sesiapa yang takut terhadap serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran denga nisyarat nafas sambil membaca ayat Kuris. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi sebayak 50 kali, atau sebanayk 170 kali, insyaallah musuh tidak akan melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.
 10. Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa; sesiapa yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi alQuran yang mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani, dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia. (dari kitab Khawasul Qur’an)


  Penulis Artikel : Endang Sutisna
  Sumber Gambar ayat Penjelasan dan Khasiat ayat Kursi : junjungan.wordpress.com

0 komentar:

Posting Komentar